Snelle verzending

Verstuurd met PostNL

Goede Service

Altijd zorgvuldig verpakt

Boven de € 15

Korting op de verzendkosten

Betaal achteraf

Op factuur binnen 14 dagen

Bestelinformatie

Levertijd?
Offline Gaming levert steeds meer artikelen uit voorraad. Tijdens het winkelen kunt u bij de productdetails of in uw winkelwagen zien of een artikel op voorraad is.


Offline Gaming hanteert 3 verschillende status meldingen met betrekking tot de voorraad:

- Op voorraad, product wordt op werkdagen binnen 24 uur verzonden;
- Product moet worden besteld, Offline Gaming verstuurt het product doorgaans binnen 2-3 werkdagen;
- Product is voorbesteld (preorder), deze producten zijn nog niet uitgebracht. Bij de productdetails kunt u zien waarneer het product wordt verwacht.

Het kan voorkomen dat een product een langer levertijd heeft dan aangegeven. Dit kan ermee te maken hebben dat het product momenteel opnieuw in productie is of uitverkocht. In dit geval wordt u tijdig op de hoogte gesteld.


Bestellen van producten met verschillende voorraadstatus?
Bij een bestelling van meedere producten leveren wij de bestelling pas uit zodra alle producten bij ons binnen zijn.
Tijdens de bestelprocedure kunt u in de winkelwagen of bij de productdetails zien wat de status van de voorraad is. Uw bestelling wordt pas verstuurd op het moment dat wij alle producten binnen hebben, maar de producten die wij reeds op voorraad hebben worden wel voor u gereserveerd. Natuurlijk kunnen wij wel op verzoek en per bestelling kijken wat de mogelijkheden zijn voor een gesplitste verzending.


Anuleren van de bestelling?
Annuleren van een bestelling dient voor het verzenden van een bestelling te geschieden en is kostenloos. Na verzending van de goederen, kunt u alleen gebruik maken het herroepingsrecht. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.


Weigeren van de bestelling aan de deur?
In het geval dat u het pakje aan de deur weigert of niet niet ophaalt op het postkantoor, gaan wij er vanuit dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. In dit geval bent u aan ons de kosten voor de terugzending verschuldigd. Dit bedrag brengen wij in mindering op het aankoop bedrag. Mocht u de bestelling aan de deur weigeren, bent u verantwoordelijk voor een juiste terug levering aan Offline Gaming. Bij verlies en of schade tijdens dit transport wordt dit verekend met het door u betaalde aankoop bedrag.


Herroepingsrecht?
Op onze verkopen is het herroepingsrecht van toepassing. Dat wil zeggen, u heeft na ontvangst van de goederen 14 dagen om van de aankoop af te zien. Echter zijn hier wel aanvullende voorwaarden en/of uitsluitingen op van toepassing, zoals bijvoorbeeld geopende verpakkingen van tradingcards. Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de kosten voor de terugzending voor uw rekening.

Voor meer informatie met betrekking tot het herroepingsrecht verwijs ik u naar onze algemene voorwaarden.


Garantie
Offline Gaming staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Offline Gaming liggen, komt de garantie te vervallen.


Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na verzending, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Offline Gaming, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Indien de consument niet binnen 7 dagen na verzending zijn of haar klacht kenbaar heeft gemaakt wordt Offline Gaming geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd.

Meer informatie over onze klachtenregeling staat in onze algemene voorwaarden.